Digterkvarteret

Status: Vedtaget

PDF

Baggrund

Kommuneplantillægget er lavet for at skabe overensstemmelse mellem det maksimale etageantal i Lokalplan 166 og Byplanvedtægt 9 og rammernes muligheder. Rammernes angivelse af det maksimale etageantal henviser til kommunens generelle rammer, som sætter etageantallet til maks. 1½ etage. De gældende planer i området fastsætter det imidlertid til 2 etager. I forbindelse med ny planlægning for Chr. Winthers Vej og V. Stuckenbergs Vej besluttede kommunalbestyrelsen derfor at fremlægge dette kommuneplantillæg parallelt med lokalplan 291 for villakvarteret ved Folkeparken.

Indhold

Kommuneplantillægget reviderer rammerne:

  • 2.2.61 - Digterkvarteret
  • 2.2.62 - Viggo Stuckenbergs Vej
  • 2.2.40 - Folkeparken.

I ramme 2.2.61 og 2.2.62 forøges etageantallet fra 1½ etage til 2 etager. Ramme 2.2.40 får overført matriklerne 29d, 29aq, 29co og 29cp alle Kgs. Lyngby By, Christians fra ramme 2.2.62. De pågældende matrikler er alle ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune og er i dag en del af Folkeparkens areal.

Bilag IV-arter:
Lyngby-Taarbæk Kommune har ved søgning i naturdatabasen samt i funddatabasen ikke registreringer af bilag IV-arter i områderne. Kommunen har derudover ikke kendskab til, at der findes bilag IV-arter i de pågældende områder. På den baggrund vurderer Lyngby-Taarbæk Kommune, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke bilag IV-arter. 

 

Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her

 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

2.2.40 - Folkeparken
2.2.61 - Digterkvarteret
2.2.62 - Viggo Stuckenbergs Vej

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

2.2.40 - Folkeparken
2.2.61 - Digterkvarteret
2.2.62 - Viggo Stuckenbergsvej