Kommuneplantillæg 1/2017 Trongårdens byområde

PDF

12017_trongaardens_byomraade.pdf (36359 KB)

Baggrund

Plangrundlaget for Lokalplan 281 for H. C. Ørsted Gymnasium i Lyngby blev vedtaget den 16/8-2017 og plangrundlaget for lokalplan 284 for Trongårdens byområde blev vedtaget den 25/4-2018.

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrunde af disse beslutninger. Kommuneplantillægget vil give mulighed for, at Technical Education Copenhagen kan opføre et nyt gymnasium i op til 16 m på arealet langs Helsingørmotorvejen. Desuden giver tillægget mulighed for, at der kan opføres tæt-lav og etageboliger samt teknisk anlæg på arealet mod Trongårdsparken.

Indhold

Med forslag til kommuneplantillæg 1/2017 opdeles den eksisterende kommuneplanramme 6.2.94 - Trongårdens byområde i to rammeområder:

6.2.65 - Trongårdens byområde
Kommuneplanramme 6.2.65 - Trongårdens byområde fastlægger områdets anvendelse til boligområde med en blanding af boligtyper. Formålet er et give plads til både tæt-lav boligbebyggelse og etageboliger i max 3 etager. Den maximale bygningshøjde fastholdes på 12 m. Mod Klampenborgvej opføres boliger i 3 etager. Boligerne skal være en del af en sammenhængende konstruktion med bebyggelsen langs motorvejstilkørslen, så de samtidig tjener som støjskærm.

6.2.94 - H. C. Ørsted gymnasium
Kommuneplanramme 6.2.94 - H. C. Ørsted gymnasium fastlægger områdets anvendelse til offentlig formål, uddannelsesinstitutioner. Lokalplan 281 for H. C. Ørsted Gymnasium i Lyngby giver mulighed for byggeri i 16 m, idet byggeriet skal fungere som støjskærm for det kommende boligområde på Trongårdens byområde, som lokalplan 284 giver mulighed for. Den maximale bygningshøjde ændres derfor fra 12m til 16 m.

Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

6.2.65 - Trongårdens byområde
6.2.94 - H. C. Ørsted gymnasium

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

6.2.94 - Trongårdens byområde